Política de privacitat

Qui és el responsable del correcte ús de les teves dades personals?

Tamec3 és el responsable del correcte ús de les teves dades personals, d’acord al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Què fa Tamec3 amb les meves dades?

Tamec3 utilitza aquestes dades per oferir contingut i millores a l’usuari a través de la seva plataforma web, com també per a realitzar anàlisis i estudis de mercat per a oferir una millor solució pels seus usuaris.

Quant temps es guarden les meves dades?

Es conserven durant el temps necessari per poder tractar els usuaris de manera més personalitzada, i quan ja no sigui necessari, es suprimiran de manera segura, així garantitzant que les dades són a part d’anònimes, també destruïdes.

Quins són els meus drets?

· Puc retirar el consentiment en qualsevol moment.

· Tinc dret a accedir, rectificar o suprimir les meves dades, la limitació i oposició al seu tractament.

· Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si es considera que no es segueix correctament la normativa vigent.

Dades de contacte:

Tamec3 / Vilamalla / tamec3@tamec3.com

Què passa amb la informació facilitada per l’usuari?

En l’apartat de contacte, l’usuari facilita dades en els camps necessaris requerits mitjançant un *, així acceptant de manera lliure que hi ha dades que són necessàries per ser atesos per l’equip de Tamec3. L’usuari garanteix que les dades facilitades són verídiques i que es fa responsable de comunicar-ne la modificació si és que es dóna.

Mesures de seguretat:

L’usuari està d’acord amb el compliment de la normativa GDPR i LOPDGDD per al tractament de les seves dades personals. Tamec3 garanteix que protegeix els drets i llibertats dels usuaris de la seva pàgina web, i que ha comunicat el necessari.